Tài chính Archive

0

Tài chính cá nhân là gì? Các chiến lược tài chính cá nhân phổ biến

Tài chính cá nhân là một thuật ngữ chỉ việc quản lí tiền của cá nhân, tiết kiệm và đầu tư; bao gồm việc lập ngân sách, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, thế chấp, đầu tư, lên kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch thuế và lập di chúc

0

Ngân sách (Budget) là gì? Các loại ngân sách phổ biến hiện nay

Ngân sách trong tiếng Anh là Budget. Ngân sách (Budget) là kế hoạch thu và chi được xác định từ trước của các tác nhân kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ. Các loại ngân sách Ngân sách gia đình Ngân sách gia đình là kế hoạch thu chi

0

Lãi kép là gì? Cách xác định chuẩn nhất hiện nay

Lãi kép (tiếng Anh: Compound interest) là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do tiền gốc đó sinh ra và thay đổi theo từng kì. Lãi kép (Compound interest) Định nghĩa Lãi kép trong tiếng Anh là Compound interest. Đó là số tiền lãi được